poniedziałek, 16 października 2017

Rozliczenie 2016/2017
Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018 i w nowej dla nas Wszystkich rzeczywistości. Chcielibyśmy przedstawić Państwu informację o tym, jak rozdysponowaliśmy środki zebrane w zeszłym roku szkolnym. W roku ubiegłym mieliśmy łącznie do dyspozycji kwotę 38.290, 57 zł (stan początkowy z lokatą to – 6.839,07 zł, udało nam się zebrać od rodziców kwotę 28.950,00 zł, uzyskaliśmy również środki od ubezpieczyciela w wysokości 2.471,20zł). 
A jak je wydaliśmy:
 • 3.000,00 zł – obsługa księgowa przez cały rok;
 • prezent na Dzień Nauczyciela – 300,18 zł – przygotowaliśmy trzy kosze – dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Administracji i Obsługi;
 • wyraziliśmy zgodę na dofinansowanie wycieczek szkolnych w kwocie 7.000,00 zł. Po rozliczeniach nauczycieli  okazało się, iż w rzeczywistości przekazaliśmy na ten cel kwotę 6.730,36 zł;
 • dofinansowaliśmy pięć konkursów odbywających się w naszej szkole oraz wyjazd autokarem dzieci z klas I do teatru w Warszawie na łączną kwotę 2.783,19 zł;
 • na świętowanie „Mikołajek” przeznaczyliśmy kwotę 339,00 zł, a na Dzień Dziecka - 5.245,58 zł;


 • zakup wody na egzaminy klas III – kwota 1.121,91 zł;
 • nagrody na zakończenie roku szkolnego: nagrody książkowe – 5.200,70 zł, pozostałe nagrody (powerbanki, spinnery) – 1.181,19 zł, jak również zakupiliśmy słodkości dla klas, które po I semestrze osiągnęły najlepsze wyniki w nauce na każdym poziomie – 104,01zł;
 • zakupiliśmy teczki absolwenta – kwota 977,10 zł;
 • dofinansowaliśmy zakończenie roku szkolnego dla jednego dziecka z klas III w kwocie 50,00 zł;
 • kubeczki do wody - 485,54 zł;
 • artykuły biurowe + opłaty bankowe – 78,62 zł;
 • jak również:
- kwiaty – 310,00 zł (zakończenie roku szkolnego, imieniny Dyrekcji),
- dofinansowaliśmy klub uczniowski w kwocie 700,00 zł;
- zakupiliśmy balony na bal klas III – 385,30 zł;
- wsparliśmy nasz szkolny wolontariat zakupując nowe smycze – w kwocie 410,00 zł;


- zakupiliśmy lampę do pijki – 747,84 zł;
- stworzyliśmy wkładkę do nagród książkowych za najlepsze osiągnięcia w nauce i  zapłaciliśmy za jej druk kwotę 158,55 zł;
-  sfinansowaliśmy obchody 18 urodzin Gimnazjum, wsparliśmy ich pomysłodawców kwotą 500,00 zł – cieszymy się, że wszystkim smakował tort;

- kwotę 341,94zł przeznaczyliśmy na kubeczki do gabinetu pielęgniarskiego i do klubu, ochraniacze na obuwie przekazane naszym wolontariuszom.
                W rzeczywistości została nam na koncie, na lokacie oraz w kasie  kwota 7.191,17 zł .