Protokoły z zebrań


Protokół 1/2017.2018 z zebrania RR w dniu 14.09.2017r. >>

Rozliczenie finansowe RR za rok szkolny 2016/2017 >>

Lista obecności na zebraniach RR - zestawienie >>

Protokół 2/2017.2018 z zebrania RR w dniu 28.09.2017r. >>

Protokół 3/2017.2018 z zebrania RR w dniu 26.10.2017r. >>

Protokół 4/2017.2018 z zebrania RR w dniu 09.11.2017r. >>