Protokoły z zebrań


Protokół 1/2017 z zebrania RR w dniu 14.09.2017r. >>

Rozliczenie finansowe RR za rok szkolny 2016/2017 >>

Lista obecności na zebraniach RR - zestawienie >> 

Protokół 2/2017 z zebrania RR w dniu 28.09.2017r. >>