Sklad RR w roku szkolnym 2017/2018


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca Rady Rodziców: Dorota Toczewska 3F
zastępczyni Przewodniczącej: Olga Kondrak-Szewczyk 2C
Skarbniczka: Marta Suska 3E
Sekretarz: Marta Król 1A
Członkowie Prezydium RR: Marzena Ornat 2G, Cezary Łodkowski 3G,

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Artur Krzyżanowski 2B, Marek Zawicki 7 I, Artur Dawidziuk 7 G