Sklad RR w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący Rady Rodziców: Marcin Głowala
Zastępczyni Przewodniczącego:   Marzena Ornat
Skarbnik: Anna Kuźnia
Sekretarz: Marta Król
Członkowie Prezydium RR:
   Olga Lipska
   Renata Niecikowska
Członkowie Komisji Rewizyjnej RR:
   Monika Łapczyńska – Wyszomirska
   Monika Sot
   Joanna Popławska