Sklad RR w roku szkolnym 2018/2019


Przewodniczący Rady Rodziców: Marcin Głowala
Zastępczyni Przewodniczącego:   Marzena Ornat
Skarbnik:
Sekretarz: Marta Król 1A
Członkowie Prezydium RR: 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Monika Łapczyńska – Wyszomirska
Monika Sot
Joanna Popławska